Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde II

Du er her: Home 16.04 Dagligvarebutik og boliger, Hovedgaden i Ugerløse Bestemmelser Delområde II

Delområde II

 


PlanID 2972611 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2951978 
Delområdenummer Delområde II 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområde II må kun anvendes til boligformål.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Udhusbebyggelse kan placeres udenfor byggefelterne og efter reglerne i gældende bygningsreglement. Det samlede udhusareal pr. boligejendom må ikke overstige 20 m2. 

 
Bebyggelsens ydre fremtræden

# Boligbebyggelse i 1 etage skal udføres med saddeltag. 

 
Bevaring af bebyggelse

# Der skal udlægges parkering svarende til minimum 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

 
Lavenergibebyggelse

# Ny boligbebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunkt for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer, for lavenergi, der er fastsat i bygningsreglementet.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk