Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

1.48 Platanvej, Holbæk

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at udvide anvendelsesmulighederne af ejendomme i området. Fremover bliver det således muligt at anvende ejendomme til boliger, liberalt erhverv, institutioner og offentlige formål.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

a

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf. 72 36 36 36

a

Mail vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

a

Se klagevejledning her

Planens status

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget af Holbæk Kommune den 27. august 2015.

De vedtagne planer blev offentliggjort den 30. september 2015.

Download en printvenlig version af lokalplanen

Download printvenlig version af kommuneplantillægget

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk