Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanområdet
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 01.46 Byudvikling og plejeboliger ved Holbæk Havn Formål og indhold Lokalplanområdet

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Havnebassinet, mod vest af Brostræde, mod syd af Havnevej og mod øst af Østre Havnevej.

 

Området gennemskæres i øst-vestgående retning af Parallelvej, der løber parallelt med kajgaden / havnepromenaden.

 

Området er i dag benyttet til erhvervsformål i form af shippingvirksomhed og lignende havnerelaterede erhverv. Eksisterende bygninger på arealet består hovedsageligt af industrielt udførte halbygninger, samt enkelte murede bygninger. Ingen af de eksisterende bygninger prioriteres bevaret i den fremtidige byomdannelse.

 

Vejadgang til områdets fremtidige bebyggelse skal ske fra Parallelvej og fra de med lokalplanen nye udlagte stræder i lokalplanområdet.

 

Størstedelen af arealet er kommunalt ejet, mens en enkelt matrikel er privatejet. Lokalplanområdet udgør i alt ca. 42 ha.

 

Terrænet er fladt, etableret ved opfyldning i fjorden. På baggrund heraf og som følge af den mangeårige anvendelse til erhvervsprægede byformål samt som påvist gennem en række kortlægninger forekommer der jordforurening og andre forhold af miljømæssig betydning inden for hele lokalplanområdet. 

 

 
Luftfoto af havneområdet med indtegnet lokalplanafgrænsning

 
Lokalplanområdet set fra havnebassinet
 


Afgrænsning af lokalplanområde


Erhvervsbyggeri inden for lokalplanområdet, der nedtages ved realisering af lokalplanenKig fra udbygget delområde C1 til lokalplanområde i nærværende lokalplan


Foto fra Østerstræde mod lokalplanområdet, hvor eksisterende erhvervsbebyggelse blokerer udsyn til fjorden


 


 

 

 

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk