Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

1.46 Lokalplan for plejeboliger og byudvikling ved Holbæk Havn

Lokalplanen erstatter den tidligere Lokalplan 1.34 for området, og skal bl.a. muliggøre indplacering af et projekt for plejeboliger ved havneområdet i Holbæk. Lokalplanen er i vid udstrækning en videreførelse af de eksisterende lokalplanbestemmelser, med undtagelse af mindre justeringer af byggefelter og udvidede anvendelsesbestemmelser.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

 

Tlf.: 72 36 36 36

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Planens status

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den 12. marts 2014. 

 

 

Download en printvenlig version af lokalplanen:
pdf 01_46_vedtaget.pdf (6.4 MB)

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

 

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

 

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk