Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

14.07 Lægehus Regstrup

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres et lægehus på arealet med tilhørende parkeringsarealer og angive rammer for øvrige del af lokalplanområdet. Lægehuset skal indgå som en harmonisk del af bybilledet i området.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

Planens status

Lokalplanen er vedtaget i Byrådet den 3. oktober 2012.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 8. oktober 2012.

 Download printvenlig version af lokalplanen her (2.6 MB)

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet samt, hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Lokalplanområdet og lokalplanens indhold er kort beskrevet for at lette forståelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er processen omkring borgerinddragelse beskrevet.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk
  • sikring af friarealer
  • fællesanlæg

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.

 

> Bilag 1 - Lokalplanområde

> Bilag 2 - Anlægsplan

> Bilag 3 - Illustrationsplan


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk