Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanområdet
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 1.38 Udvidelse af Aldi ved Borgmester N. E. Hansensvej Formål og indhold Lokalplanområdet

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i bymidten umiddelbart inden for den indre ringgade, hvorfra der også er vejadgang til området. Arealet ligger i sammenhæng med et eksisterende Føtexvarehus, og den eksisterende Aldi-butik deler adgangsvej samt vareindlevering med denne. Øst for lokalplanområdet ligger et eksisterende  boligområde, med karakteristiske ældre bevaringsværdige murede bygninger, opført med røde tegltage. Et delareal i denne nabobebyggelse henligger som byggetomt, efter nedrivning af ældre mindre erhvervsbygninger. Mod nord ligger Markedspladsen, der idag er omdannet til et grønt, aktivitetsrum, med parkour, boldbane, skaterramper m.v. i sommerhalvåret, og skøjtebane i vinterhalvåret. Mod vest ligger en eksisterende nyere boligetagebebyggelse i 2 1/2 etage.
Eksisterende bebyggelse langs Borgmester N. E. Hansensvej er fortrinsvis trukket ud med facade mod byggelinje til vej.

 


Luftfoto med indtegnet afgrænsning af lokalplanområde

 


Lokalplanområdet set fra sydøst, Borgmester N. E. Hansensvej

 

Lokalplanområde set fra p-areal mod nordIndkørsel til lokalplanområde fra Borgmester N.E.H.vej

 


Kig mod Markedspladsen mod nord


Eksisterende p-areal ved ALDI


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk