Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

1.38 Dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej Holbæk

Formålet med udarbejdelse af lokalplan 1.38 med tilhørende kommuneplantillæg er at tilvejebringe plangrundlag for at imødekomme et konkret ønske fra den eksisterende dagligvarebutik om at udvide butikken. Da udvidelsen af dagligvarebutikken samtidig indebærer inddragelse af et naboareal til udvidelse af butikkens parkeringskapacitet, er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der overfører dette mindre delareal fra boligområde til centerområde.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

Se klagevejledning her.

Planens status

Vedtaget


Lokalplan 1.38 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 er vedtaget af byrådet/ Holbæk Kommune den 22. oktober 2014

Den vedtagne lokalplan og kommuneplantillæg blev offentliggjort den 3. november 2014.


Download lokalplanen her: 1_38_vedtaget.pdf

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk