Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanområdet
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 12.03 Boligområde Kildevangen, Mørkøv Formål og indhold Lokalplanområdet

Lokalplanområdet

Planområdet omfatter et område i den sydvestlige del af Mørkøv på ca. 4,2 ha. Det trekantede planområde grænser op til dyrket landbrugsareal mod sydøst og sydvest. Mod nord ligger eksisterende boligområde i Mørkøv. Ca. 150 m syd for planområdet ligger Skovvejen, der er en motortrafikvej.

Planområdet er udlagt til åben-lav boligformål langs en del af Sofievej og Kildeparken. Omkring halvdelen af området er udbygget. Området er afskærmet af beplantningsbælte og jordvold mod Skovvejen, og har et grønt fælles friareal mellem Sofievej og Kildeparken.

oversigtskort

Oversigtskort over lokalplanområdets beliggenhed.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk