Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens indhold
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 11.15 - Solernergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup Formål og indhold Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanens formål er at sikre, at der kan etableres et solenergianlæg, akkumuleringstank og en teknikbygning i området. Solenergianlægget skal producere fjernvarme. Der er én vejadgang til området fra Lynggårdsvej i delområde I. Derudover må der etableres interne veje til den interne betjening, f.eks. til vedligeholdelse af solfangerne/solceller.

Anvendelse

Lokalplanområdet har to delområder for at sikre opdelingen af området i solenergianlægget med tekniske bygninger og akkumuleringstank, beplantningsbælter rundt om projektområdet samt et område til eksisterende jernbane med plads til elektrificering af banen.

Lokalplanomr√•det inddeles derfor i to delomr√•der, der har f√łlgende anvendelse:
I. Solenergianlæg, herunder solcelleanlæg og/eller solvarmeanlæg samt teknikbygning, akkumuleringstank samt adgangsvej, parkeringspladser og beplantningsbælter.
II. Jernbane

Planomr√•dets inddeling i delomr√•der kan ses p√• kortbilag 5. Inddelingen i delomr√•der er med til at sikre et hensyn til omgivelserne. F.eks. sikrer lokalplanforslaget, at teknikbygning og akkumuleringstank bliver etableret i den nordlige del af planomr√•det, der er skjult af det eksisterende beplantningsb√¶lte langs med jernbanen, der har tr√¶er med en h√łjde p√• op til 25 meter.

I delomr√•de I kan der etableres indhegning til gr√¶ssende f√•r. For at f√•r kan afgr√¶sse indhegningen, er dispensation ved Holb√¶k Kommune n√łdvendig, idet f√•rehold som udgangspunkt ikke er tilladt i byzone.‚ÄĚ

Generelt muligg√łr lokalplanforslaget omfattende byggeri og anl√¶g i omr√•det. Planforslagets anvendelsesbestemmelser suppleres derfor af en r√¶kke bestemmelser, der er med til at sikre et hensyn til omgivelserne. Bestemmelserne er beskrevet n√¶rmere i de f√łlgende afsnit.

Byggeri og anlæg

I delomr√•de I kan der etableres et solenergianl√¶g, hvor solpanelerne m√• have en h√łjde p√• op til 3 meter. I delomr√•det kan der ligeledes etableres et skur til gr√¶ssende f√•r samt en akkumuleringstank og en teknikbygning. Der er udlagt et byggefelt til akkumuleringstank og teknikbygning. I delomr√•det er der to mindre lavninger der periodevis er vandfyldte. Disse bevares idet solpanelerne placeres p√• det eksisterende terr√¶n, s√•ledes at lavningerne stadig kan fyldes. De gr√¶ssende f√•r vil kunne drikke af vandhullerne i de perioder hvor de er vandfyldte.

I delomr√•de I kan der etableres op til 450 m2 byggeri, hvor teknikbygningen m√• have en h√łjde p√• 8,5 meter og akkumuleringstanken en h√łjde p√• 22 meter. Lokalplanforslaget sikrer desuden, at byggeriet bliver etableret i en lys gr√• farve. Bestemmelsen om farve p√• byggeriet er med til at sikre, at de p√•g√¶ldende anl√¶g bliver mindre synlige for omgivelserne.

I delomr√•de I vil der blive etableret interne veje, der muligg√łr vedligehold og adgang til solpanelerne i tilf√¶lde af reparation eller ulykker.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk