Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
VVM
Kortbilag Kommuneplantillæg VVM PDF

Du er her: Home 11.15 - Solernergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup Bilag VVM

VVM

Holbæk Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at det derfor ikke er VVM-pligtigt

Afgørelsen kan ses her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen være indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du kan finde klagevejledning her


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk