Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Eksisterende servitutter
Anden planl√¶gning Energi og forsyning B√¶redygtighed Milj√ł Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemf√łrsel

Du er her: Home 11.14 Plejeboliger i Jyderup Redeg√łrelse Servitutter

Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses af lokalplanen.
Ejer- og r√•dighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i n√łdvendigt omfang.¬†

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. 14 ax, Jyderup By, Jyderup.

Dokument lyst den. 28.11.2001 nr. 26647-21 om Lokalplan 50-65

Servitut om lokalplan med boligbebyggelse til formål. Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. 31b, Jyderup By, Jyderup.

Dokument lyst den 28.11.2001 nr. 26647-21 om Lokalplan 50-65.

Servitut om lokalplan med boligbebyggelse til formål. Servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

 

 

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. 14ax, Jyderup By, Jyderup

Dokument lyst den 28.03.1895 nr. 906645-21 om hegn, hegnsmur mv.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

 

Dokument lyst den 22.07.1897 nr 906646-21 om hegn, hegnsmur mv.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

 

Dokument lyst den 25.03.1926 nr. 906647-21 om hegn, hegnsmur mv.

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

 

Dokument lyst den 28.08.1984 nr. 22243-21 om Forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Servitut om regn- og spildevandsledning p√• Dyrskuepladsen. Ledningerne foruds√¶ttes omlagt i forbindelse med byggemodning, hvorfor servitutten b√łr aflyses og eventuelt erstattes. P√•taleberettigede er Holb√¶k Kommune.

 

Dokument lyst den 02.06.1964 nr. 4897-21 om byggelinier mv.

Servitut om byggelinie til forlængelse af offentlige veje. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.

 

Dokument lyst den 19.11.1969 nr. 15259-21 om hegn, hegnsmur mv. vedr. 14DF

Servitut om hegn mellem ejendommene og Skovvejen. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Hobæk Kommune.

 

Dokument lyst den 17.05.1983 nr. 011062 om vejbyggelinjer.
Servitutten er ikke i strid med lokal-planen og skal respekteres. Påtalebe-rettigede er Vejdirektoratets vejbesty-relse.

OBS: I forbindelse med etablering af st√łjvold, indenfor vejbyggelinjen langs Skovvejen, skal der s√łges dispensation fra Vejdirektoratet.

  

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. 31b, Jyderup By, Jyderup

 

Dokument lyst den 28.08.1984 nr. 22243-21 om forsynings- afl√łbsledninger mv.

Servitut om regn- og spildevandsledning p√• Dyrskuepladsen. Ledningerne foruds√¶ttes omlagt i forbindelse med byggemodning, hvorfor servitutten b√łr aflyses og eventuelt erstattes. P√•taleberettigede er Holb√¶k Kommune.

 

Dokument lyst den 05.05.1986 nr. 13577-21 om forsynings- afl√łbsledninger mv.

Servitut om regn- og spildevandsledning på Dyrskuepladsen. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettigede er Holbæk Kommune.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk