Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Redegørelse
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 11.14 Plejeboliger i Jyderup Redegørelse Redegørelse

Indledning

Lokalplanen omfatter et område beliggende på Dyrskuepladsen i Jyderup. En del af området er idag udlagt til grønt område og en del til boligområde.

 

Området afgrænses mod nord af Skovvejen, mod øst et industriområde og mod syd blandet bolig og erhverv. mod syd er boliger og offentlige formål beliggende.

 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 40.000 m2.

 

Området karakteriseres idag som rekreativt areal, der foregår idag mange forskellige aktiviteter.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk