Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens gennemførelse
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 11.14 Plejeboliger i Jyderup Redegørelse Lokalplanens gennemførsel

Lokalplanens gennemførelse

Området ejes af Holbæk Kommune. Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få.

 

Lokalplanen medfører dog ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen forventes at gennemføres, umiddelbart efter planens endelige vedtagelse, som led i Holbæk Kommunes boligstrategi for ældre.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk