Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

11.14 Plejeboliger i Jyderup

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af nye plejeboliger i tilknytning til det eksisterende plejecenter Elmelunden.

 

Spørgsmål til planen

Sp√łrgsm√•l til lokalplanen kan rettet til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

 

Planens status

Lokalplan 11.14 Plejeboliger i Jyderup er endelig vedtaget af byrådet d. 14. november 2012.

Den vedtagne lokalplan offentlig√łres d. 19. november 2012.

 

Download en pdf af lokalplanen her

 

Download en pdf af kommuneplantillæg nr. 37 her

Formål og indhold

Her redeg√łres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet samt, hvad form√•let med lokalplanens bestemmelser er.

 

Lokalplanområdet og lokalplanens indhold er kort beskrevet for at lette forståelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er processen omkring borgerinddragelse beskrevet.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk
  • sikring af friarealer
  • fællesanlæg

Bilag

Kortbilag 1, lokalplanområde

Kortbilag 2, delområder

Kortbilag 3, situationsplan

Kortbilag 4, byggefelt

Kortbilag 5, ledningskort

Kortbilag 6, bevaring af beplantning

Bilag 7, farveskema

Bilag 8, kommuneplantillæg


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk