Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

11.14 Plejeboliger i Jyderup

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af nye plejeboliger i tilknytning til det eksisterende plejecenter Elmelunden.

 

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettet til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

 

Planens status

Lokalplan 11.14 Plejeboliger i Jyderup er endelig vedtaget af byrådet d. 14. november 2012.

Den vedtagne lokalplan offentligøres d. 19. november 2012.

 

Download en pdf af lokalplanen her

 

Download en pdf af kommuneplantillæg nr. 37 her

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet samt, hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Lokalplanområdet og lokalplanens indhold er kort beskrevet for at lette forståelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er processen omkring borgerinddragelse beskrevet.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk
  • sikring af friarealer
  • fællesanlæg

Bilag

Kortbilag 1, lokalplanområde

Kortbilag 2, delområder

Kortbilag 3, situationsplan

Kortbilag 4, byggefelt

Kortbilag 5, ledningskort

Kortbilag 6, bevaring af beplantning

Bilag 7, farveskema

Bilag 8, kommuneplantillæg


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk