Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Eksisterende servitutter
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Redegørelse Servitutter

Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

 

Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.


Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger,
der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.

 

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse. Nedenstående servitutter har relevans for lokalplanen. 

  • Dokument lyst den 19. februar 2013 om adgangsforhold (lyst på matr.nr. 1c, 1ø, 1ac, 41a, 41c Jyderup By, Jyderup)
    Servitutten sikrer offentlig adgang til en del af de pågældende ejendomme, det pågældende areal fremgår af kortet til højre. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune. Servitutten aflyses ikke af lokalplanen.
  • Dokument lyst den 05.10.1961 nr. 7045-21 om adgangsbegrænsning mv. (lyst på matr.nr. 1c og 41b Jyderup By, Jyderup)
    Servitut om adgangsbegrænsning til Slagelsevej. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Vejmyndigheden (Holbæk Kommune). Servitutten aflyses ikke af lokalplanen.

 Der er tinglyst en offentlig adgang til området, der er skraveret på kortet herover.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk