Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Eksisterende servitutter
Anden planl√¶gning Energi og forsyning B√¶redygtighed Milj√ł Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemf√łrsel

Du er her: Home 11.13 Omr√•de ved Lerchehuset, Jyderup Redeg√łrelse Servitutter

Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

 

R√•dighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at r√•de over en andens ejendom) kan if√łlge planlovens ¬ß 47 eksproprieres af kommunen, n√•r det er v√¶sentligt for at gennemf√łre planen.


Ejere og bygherrer m√• selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan f√• betydning for bygge- og anl√¶gsarbejder. Det er ikke alle r√łr, kabler og ledninger,
der er tinglyst. Derfor b√łr relevante forsyningsselskaber h√łres, inden jordarbejder p√•begyndes.

 

Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemf√łrt en servitutunders√łgelse. Nedenst√•ende¬†servitutter har relevans for lokalplanen.¬†

  • Dokument lyst den 19. februar 2013 om adgangsforhold (lyst p√• matr.nr. 1c, 1√ł, 1ac, 41a, 41c Jyderup By, Jyderup)
    Servitutten sikrer offentlig adgang til en del af de p√•g√¶ldende ejendomme, det p√•g√¶ldende areal fremg√•r af kortet til h√łjre. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. P√•taleberettiget er¬†Holb√¶k Kommune. Servitutten aflyses ikke af lokalplanen.
  • Dokument lyst den 05.10.1961 nr. 7045-21 om adgangsbegr√¶nsning mv. (lyst p√• matr.nr. 1c og 41b Jyderup By, Jyderup)
    Servitut om adgangsbegrænsning til Slagelsevej. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Vejmyndigheden (Holbæk Kommune). Servitutten aflyses ikke af lokalplanen.

 Der er tinglyst en offentlig adgang til området, der er skraveret på kortet herover.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk