Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens indhold
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Formål og indhold Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen holder fast i de landskabskulturværdier, som skal bæres videre ind i fremtiden gennem en omdannelse af lokalplanområdet. Disse værdier omfatter:

 

- Lerchehusets fremtrædende position i landskabet og bygningernes karakter af et fritliggende anlæg.
- Den rumlige opdeling og karakterm√¶ssige forskel mellem haven mod Skarres√ł og arealerne langs Slagelsevej.
- Haven mod Skarres√ł med de karakteristiske store tr√¶er og den √•bne pl√¶ne.
- Overdrevet/engen på kanten af Drivsåtskoven.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opf√łre 24 boliger i to sammenh√¶ngende enklaver af t√¶t-lav bebyggelse og at anvende Lerchehuset og en ny tilbygning hertil¬†til h√łjskole eller liberalt erhverv. Der kan desuden etableres en bolig i Lerchehuset og tilbygningen hertil. Derudover sikres der en √•benhed i omr√•det, idet den eksisterende offentlige sti langs Skarres√ł sikres bevaret.


Anvendelseskategorien fasts√¶ttes i lokalplanen til bolig samt h√łjskole o.lign. eller liberalt erhverv,¬†herunder sundhedscenter.


Den nye bebyggelse på arealerne omkring Lerchehuset underordner sig landskabet, Drivsåtskoven og Lerchehusets eksisterende bygningsanlæg. De to enklaver af ny bebyggelse skal putte sig ned i landskabet på hver sin side af Lerchehuset i lavningerne langs Slagelsevej.

Haven og overdrevet/engen

Lokalplanområdet indeholder fire delområder:

Delomr√•de A indeholdende den eksisterende have mod Skarres√ł p√• vestsiden af Lerchehuset, samt de arealer mod nord og syd, hvor haven springer i skov. Desuden det naturbeskyttede areal syd for Drivs√•tskoven, der henligger som overdrev/eng. Bestemmelserne for delomr√•de A er, at bevare havens nuv√¶rende karakter, naturomr√•det som det henligger, samt at sikre offentlig adgang.

 

Delomr√•de B indeholder bygningsanl√¶gget Lerchehuset, arealerne langs Slagelsevej og byggefelterne for en fremtidig bebyggelse. Arealerne omkring boligerne udl√¶gges som overdrev med den hensigt, at der p√• arealerne vil opst√• et biodiversitet-milj√ł med et rigt dyre- og planteliv. Arealerne vil endvidere kunne bruges til at h√•ndtere regnvandet fra den kommende boligbebyggelse, fungere som friareal for de kommende boliger og v√¶re en del af det rekreative omr√•de omkring Lerchehuset. Lokalplanens bestemmelser l√¶gger op til, at vedligeholdelse af landskabet omkring boligerne varetages i f√¶llesskab af de forskellige enheder i omr√•det.


Lokalplanen regulerer fremtidig bebyggelse p√• arealerne omkring Lerchehuset stramt og afs√¶tter nogle specifikke niveauer og volumener, som bebyggelsen skal holde sig inden for. Dette sker dels for at regulere bebyggelsens p√•virkning af landskabsv√¶rdier og levesteder for dyreliv omkring Skarres√ł, og dels for at sikre en h√łj kvalitet i den nye bebyggelse. Bestemmelserne omkring Lerchehusets eksisterende bygningskompleks fastholder de eksisterende bygningers omfang, placering og materialeforbrug.

 

Delomr√•de C omfatter ejendommen Slagelsevej 18, og delomr√•de D omfatter et eksisterende regnvandsbassin nord for Lerchehuset. Bestemmelserne fastholder de eksisterende bygningers omfang og placering og fastholder derigennem nogle af de karaktertr√¶k, som er beskrevet som b√¶rende elementer i kulturmilj√łudpegningen af ‚ÄĚStationsbyen Jyderup‚ÄĚ.

Boligbebyggelsen

Byggefelterne ligger ved siden af Lerchehuset. På arealerne mod Slagelsevej syd for Lerchehuset er byggefeltet en del af den nuværende boldbane, på arealet mod Slagelse nord for Lerchehuset er byggefeltet en del af frugtplantagen, granbevoksningen og asfaltbanen.

 

Boligerne er m√łrke, lave bygninger, der placeres t√¶t sammen i felter og bygges sammen i r√¶kker. Det er intentionen, at den nye bebyggelse skal holdes i et afd√¶mpet og knapt formsprog. Bygningerne putter sig ned i landskabet - et billede man kender fra √¶ldre sommerhusomr√•der rundt omkring i Danmark.


Den nye boligbebyggelse skal udf√łres i sortmalet vandret br√¶ddebekl√¶dning. Boligerne vil f√• gr√łnne tage, dvs. at taget beplantes med lave, delvist stedsegr√łnne planter. Vinduer og d√łre skal udf√łres i tr√¶ og fremst√• i deres naturlige farve. Alle mure og lignende i omr√•det skal ligeledes bekl√¶des med sortmalet vandret br√¶ddebekl√¶dning.

 

Bel√¶gningen p√• boliggaderne mellem boligerne skal v√¶re i beton, ligesom parkeringsarealerne skal bel√¶gges med beton eller asfalt. Adgangsstien langs skoven skal udf√łres i en bel√¶gning, der er √•ben for gennemsivning af regnvand, som for eksempel grus eller stenmel.


Der skal i forbindelse med boligbebyggelsen etableres et f√¶lleslokale, hvor beboerne kan holde m√łder og st√łrre arrangementer, der ikke er plads til i den enkelte bolig. F√¶lleshuset t√¶nkes etableret i en del af Lerchehusets eksisterende bygningsanl√¶g, n√¶rmere bestemt Gartnerhuset.


Et fælles varmeanlæg til lokalplanområdets forsyning kan placeres i eksisterende bebyggelse eller etableres som et underjordisk anlæg.


Regnvand håndteres på grunden efter princippet om Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Det betyder, at regnvandet i området skal håndteres i området ved forsinkelse, nedsivning og fordampning.
Omr√•det trafikbetjenes via de eksisterende overk√łrsler til Slagelsevej. Den nye boligbebyggelse f√•r adgang via stikveje fra Lerchehusets indk√łrsel. Der etableres parkeringspladser til erhverv og boliger langs Slagelsevej, hvor parkeringspladserne kan s√¶nkes under vejens niveau. Der etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal for liberalt erhverv - det vil her sige ca. 20 parkeringspladser, og 1,5 parkeringsplads pr. bolig svarende til 36 parkeringspladser til de 24 boliger.

Ændringer ved endelig vedtagelse

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen har byr√•det indarbejdet f√łlgende √¶ndringer:

  • Det er ogs√• blevet muligt at etablere andre institutioner (lig h√łjskole) i Lerchehuset.
  • Placeringen af enkelte byggefelter i etape 3 (byggefelt II) er blevet justeret.
  • Der er tilf√łjet konkrete bestemmelser om indretningen af alle friarealer i omr√•det.
  • Der er tilf√łjet n√¶rmere bestemmelser om skiltning i omr√•det.
  • Der er tilf√łjet bestemmelser om ops√¶tning af antenner og paraboler i omr√•det.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk