Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Borgerinddragelse
Baggrund og formĂĄl LokalplanomrĂĄdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 11.13 OmrĂĄde ved Lerchehuset, Jyderup FormĂĄl og indhold Borgerinddragelse

Borgerinddragelse

Der er gennemført en idéfase fra den 08.03.2011 til den 22.03.2011 og afholdt et indledende forfasemøde for alle interesserede den 15.03.2011. På mødet drøftedes en række forhold omkring projektet. Der er taget kontakt til Jyderup Lokalforum, som bakker op om projektet.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplanforslag nr. 11.13 var fremlagt til offentlig høring i perioden 14.12.2011 til 15.02.2012 og der blev afholdt offentligt møde den 18.01.2012. Efter dette møde blev der foretaget en supplerende undersøgelse af overdrevs/engområdet mellem Lerchehuset og Drivsåtskoven, som viste at der i den gamle have var kommet en flora, som betød, at en del af haveområdet nu har status af §3 område.


Revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og revideret lokalplanforslag nr. 11.13 blev fremlagt til offentlig høring fra den 29.06.2012 til den 06.09.2012. Der blev desuden afholdt offentligt møde om de reviderede planforslag den 16.08.2012.

 

I forbindelse med den offentlige høring af de reviderede planforslag blev der indsendt 11 skriftlige høringssvar. Høringssvarene blev forelagt for byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 11.13. Høringssvarene omhandlede primært følgende emner:

  • Særlige drikkevandsinteresser
  • HabitatomrĂĄde
  • PlanomrĂĄdets anvendelse og byggemuligheder, herunder dispensation fra skovbyggelinje og søbeskyttelseslinje
  • Lavenergibebyggelse
  • Paraboler

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk