Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Baggrund og formål
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 11.13 Område ved Lerchehuset, Jyderup Formål og indhold Baggrund og formål

Baggrund

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er et konkret ønske om at etablere en del af de fremtidige højskolefaciliteter fra Sølyst i Lerchehuset, evt. senere at etablere et egentligt Sundhedscenter i Lerchehuset. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret projekt, der indeholder 24 boliger på arealet mellem haven og Slagelsevej samt en ny bygning ved Lerchehuset. I det konkrete projekt er der en intention om at områdets fælles friareal, Lerchehusets have ved Skarresø, åbnes for offentligheden.

 

Etableringen af boliger på vestsiden af Slagelsevej i Jyderup stemmer ikke overens med Holbæk Kommuneplan 2007-2018. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.
Området ligger ned til Skarresø og op ad Drivsåtskoven hvilket betyder, at hovedparten af området ligger indenfor sø- og skovbeskyttelseslinjerne. Det er derfor vigtigt at projektet udformes, således at de landskabelige kvaliteter og vigtige levesteder for dyr og planter sikres.


Formål

Lerchehuset er en del af kulturmiljøet Stationsbyen Jyderup.


Formålet med lokalplanen er at sikre områdets nuværende landskabelige kvaliteter, de kulturarvsværdier som er i Lerchehuset, og det kulturmiljø som Lerchehuset er en del af, samt levesteder for dyr og planter tillige med områdets fremtidige rekreative kvaliteter.

 

Lokalplanen skal sætte rammerne for det fremtidige indretning af området samt nybyggeri, så de eksisterende værdier understøttes og udvikles.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk