Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Tillæg nr. 26 til kommuneplan 2007 - 2018

Lokalplan nr. 11.13

Formålet med kommuneplantillæg nr. 26 er primært at udlægge et område ved Lerchehuset i Jyderup til boligformål samt højskole o.lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter. Yderligere fastlægger kommuneplantillægget bestemmelser om placering af nybyggeri.

 

Lokalplan nr. 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup har samme primære formål som kommuneplantillæg nr. 26. Yderligere fastlægger lokalplanen især konkrete bestemmelser om den nærmere indretning af området samt bestemmelser om omfang, udformning og placering af nybyggeri. Hensigten er sikre et særligt hensyn til de eksisterende landskabs-, natur- og kulturværdier i området, herunder især Skarresø og Drivsåtskoven.

 

Kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 11.13 er udarbejdet i samarbejde med Birgitte Finks Tegnestue. 

Spørgsmål til planerne og klagevejledning

Spørgsmål til Kommuneplantillæg nr. 26 og Lokalplan nr. 11.13 kan rettes til:

 

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

Se klagevejledning her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planernes status

Kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 11.13 er vedtaget af Holbæk Byråd den 20. februar 2013 og offentliggjort den 24. april 2013.

 

En printvenlig version af Kommuneplantillæg nr. 26 kan ses her.

 

En printvenlig version af lokalplan nr. 11.13 kan ses her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk
  • sikring af friarealer
  • fællesanlæg

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk