Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Tillæg nr. 26 til kommuneplan 2007 - 2018

Lokalplan nr. 11.13

Form√•let med kommuneplantill√¶g nr. 26¬†er prim√¶rt at udl√¶gge et omr√•de ved Lerchehuset i Jyderup til boligform√•l samt h√łjskole o.lign. eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter. Yderligere fastl√¶gger kommuneplantill√¶gget bestemmelser om placering af nybyggeri.

 

Lokalplan nr. 11.13 for et omr√•de ved Lerchehuset i Jyderup har samme prim√¶re form√•l som kommuneplantill√¶g nr. 26. Yderligere fastl√¶gger lokalplanen is√¶r konkrete bestemmelser om den n√¶rmere indretning af omr√•det¬†samt bestemmelser om omfang, udformning og placering af nybyggeri.¬†Hensigten er sikre et s√¶rligt hensyn til de eksisterende¬†landskabs-, natur- og kulturv√¶rdier i omr√•det, herunder is√¶r Skarres√ł og Drivs√•tskoven.

 

Kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 11.13 er udarbejdet i samarbejde med Birgitte Finks Tegnestue. 

Sp√łrgsm√•l til planerne og klagevejledning

Sp√łrgsm√•l til Kommuneplantill√¶g nr. 26 og Lokalplan nr. 11.13¬†kan rettes til:

 

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

Se klagevejledning her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planernes status

Kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 11.13 er vedtaget af Holbæk Byråd den 20. februar 2013 og offentliggjort den 24. april 2013.

 

En printvenlig version af Kommuneplantillæg nr. 26 kan ses her.

 

En printvenlig version af lokalplan nr. 11.13 kan ses her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål og indhold

Her redeg√łres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad form√•let med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redeg√łrelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstr√¶k
  • sikring af friarealer
  • f√¶llesanl√¶g

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk