Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde 2

Du er her: Home 11.10 Plejeboliger ved Tornhøj, Jyderup Bestemmelser Delområde 2

Delområde 2

 


PlanID 2842246 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2835831 
Delområdenummer Delområde 2 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# At området skal anvendes til offentlige formål, herunder grønt, rekreativt område.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Der må ikke etableres bebyggelse i delområde 2. Der kan dog etableres mindre overdækninger, pergolaer og lignende faciliteter til rekreative formål.

 
Bevaring af bebyggelse

# Der må ikke etableres parkeringspladser i delområdet.

 
Skiltning

# Området skal fremstå som et grønt element i forhold til omgivelserne med grupper af afskærmende beplantning bestående af hjemmehørende træer og buske. Området er vist på kortbilag 5. Forslag til beplantning skal godkendes af byrådet.

 

# Der må ikke etableres støttemure i delområde 2.

 
Belysning

# Der må kun etableres belysning i form af pullertbelysning med en lyspunkthøjde på højst 1 m.

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk