Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Redegørelse Tilladelser og dispensationer

Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Gennemførelse af lokalplanen forudsætter godkendelse fra vejmyndigheden og politiet, hvad angår omlægning af vej- og trafikforhold. Derudover skal beredskabet og brandmyndigheden godkende projektplanerne for såvidt angår spørgsmål om redning og brand.

 

Tilladelser fra vejmyndighed omfatter:

 

•    Overkørselstilladelser – nye overkørsler
•    Godkendelse af privat fællesvej
•    Dispensation for vejbyggelinje langs Hovedgaden 
•    Godkendelse af vejprojekt på Hovedgaden
•    Nedlægning af offentligt vejareal
•    Nedklassificering af offentligt vejareal


Der vurderes, at der ikke forudsættes tilladelser fra øvrige eksterne myndigheder for realisering af lokalplanen. 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk