Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om, at muliggøre etablering af en dagligvarebutik på Hovedgaden i Svinninge. Dette ønske er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025 for Holbæk Kommune, hvor det er et mål at fremme livet i bymidten i Svinninge, bl.a. gennem en central placering af dagligvarebutikker for at styrke det lokale handelsmiljø.

 

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

Se klagevejledning her

Planens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 14. november 2014.

 

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 19. november 2014.

 

 

Download en printvenlig version af lokalplanen her

 

Download en printvenlig version af kommuneplantillægget her

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk