Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 10.06 Boligområde, Svinninge Vest Redegørelse Tilladelser og dispensationer

Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

LokalplanomrĂĄdets nordligste del er omfattet af en skovbyggelinje. Skovbyggelinjen ved lokalplanens vedtagelse fremgĂĄr af kortbilag 2.

 

Byggeri inden for skovbyggelinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Den planlagte anvendelse kræver dispensation i hvert enkelt tilfælde.

 

Holbæk Kommunes landzoneadministration er myndighed på at dispensere fra naturbeskyttelsesloven.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk