Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Eksisterende servitutter
Anden planl√¶gning Energi og forsyning B√¶redygtighed Milj√ł Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemf√łrsel

Du er her: Home 10.06 Boligomr√•de, Svinninge Vest Redeg√łrelse Servitutter

Servitutter

Der er ved udarbejdelse af lokalplanforslaget gennemf√łrt en servitutunders√łgelse. Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremg√•r af lokalplanens bestemmelser.

 

 

F√łlgende servitutter bliver ikke aflyst, men har betydning for planomr√•dets udnyttelse:

 

10.02.1976-3922-21 Dok om byggelinier mv
Ovenst√•ende servitut omhandler en tinglyst byggelinje langs lokalplanomr√•dets nordlige gr√¶nse. Der m√• s√•ledes ikke bebygges inden for en afstand af 20 meter + 1¬Ĺ gang evt. h√łjdeforskel + 1,0 meter m√•lt fra Hovedgadens midtlinje. Byggelinjen er indtegnet omtrentligt p√• kortbilag 2.

 

26.06.1962-4384-21 Dok om oversigt mv

Der må jf. ovenstående servitut hverken varigt eller midlertidigt forefindes genstande eller bevoksning, der rager mere end 0,8 meter op over det ved de skærende vejmidtlinjer bestemte plan. Servitutten er gældende for det på kortbilag 2 skraverede område.

 

 

F√łlgende servitutter strider mod lokalplanens indhold og aflyses helt eller delvist ved endelig vedtagelse:

 

23.08.1978-22961-21 Dok om hegn, hegnsmur mv

Jf. ovenst√•ende servitut skal der langs lokalplanomr√•dets nordlige gr√¶nse mod Hovedgaden ops√¶ttes og vedligeholdes et t√¶t, ubrudt mindst 1 m h√łjt hegn, der dog, for s√• vidt ang√•r h√łjde, respekterer det tinglyste dokument om oversigt. Omr√•det er i dag beplantet, men hegnet er ikke ubrudt, da der er etableret en sti, der forbinder Hvedev√¶nget med Hovedgaden. Hegnet og den eksisterende sti sikres med lokalplanen.

 

19.11.1986-35167-21 Lokalplan nr. 2.3
Den tidligere lokalplan 2.3 aflyses med undtagelse af bestemmelserne om oprettelse af grundejerforeninger.

 


Forbehold

Ejere og bygherrer m√• selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan f√• betydning for bygge- og anl√¶gsarbejder. Holb√¶k Kommune tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremg√•r omtrentligt af lokalplanens kortbilag 2 (bindingskort). Det er ikke alle r√łr, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor b√łr relevante forsyningsselskaber h√łres, inden jordarbejder p√•begyndes.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk