Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens gennemførelse
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 10.06 Boligområde, Svinninge Vest Redegørelse Lokalplanens gennemførsel

Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra en af lokalplanområdets grundejerforeninger om at få lov at etablere parkeringsplads på egen grund i delområde I og II. Udover at åbne mulighed for dette, giver lokalplanen desuden mulighed for at inddrage dele af de fælles adgangstorve til fælles parkeringsareal. Lokalplanen medfører ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk