Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens gennemførelse
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførelse

Du er her: Home 04.14 Havnefaciliteter på Orø Havn Redegørelse Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af et konkret projektforslag. Størstedelen af lokalplanområdet er ejet af Holbæk Kommune. Realiseringen af lokalplanen herunder byggemodningen vil blive gennemført på Orø Bådelaugs foranledning.

Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området vil få. Derimod medfører lokalplanen ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk