Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Lokalplan 4.14 Havnefaciliteter på Orø Havn og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en velfærdsbygning på Orø Havn. Bygningen kan indeholde havnekontor, vaskeri, gæsterum og badefaciliteter m.m., hvilket vil være til gavn for øens gæstesejlere og for Orøs turismepotentiale. Lokalplanen fastlægger krav om bebyggelsens højde, placering og udseende, hvilket sikrer en harmonisk sammenhæng med det eksisterende havnemiljø.

Spørgsmål til planerne

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:


Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk


Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk


Se klagevejledning her.

Planernes status

Vedtaget

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget og offentliggjort af Holbæk Kommune den 6. maj 2015.

Download printvenlig version af planerne her.

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • sikring af friarealer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk