Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens indhold
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 03.45 campingplads, Sofiesminde allé, Holbæk Formål og indhold Lokalplanens indhold

Anvendelse

 

Lokalplanen udl√¶gger omr√•det til campingplads med tilh√łrende rekreative faciliteter.

s

Lokalplanen fasts√¶tter generelle anvendelsesbestemmelser for hele lokalplanomr√•det. Udover de generelle bestemmelser opdeles lokalplanomr√•det i mindre delomr√•der med tilh√łrende bestemmelser.

s

Lokalplanen muligg√łr:

  • at der kan etableres op til 22 campinghytter.
  • at der kan etableres op til 4 shelters.
  • op til 220 campingenheder p√• omr√•det. Campingenheder t√¶ller campingvogne, telte o. lign., samt campinghytter og shelters. Dette er en udvidelse med 20 campingenheder ift. tidligere lokalplan nr. 77.
  • at der kan etableres tekniske anl√¶g inden for lokalplanomr√•det
  • at der kan etableres rekreative faciliteter som legeplads, legeredskaber o. lign. inden for lokalplanomr√•det

s

Lokalplanomr√•det inddeles i 5 delomr√•der, der giver mulighed for f√łlgende anvendelse:

s

I. Byggeri til reception, butik, rekreative faciliteter (f.eks. wellness- og fitnessrum), serviceformål (f.eks. bad- og toiletbygning) samt én bolig beregnet til lejrchefen.

II. Byggeri til campinghytter, rekreative faciliteter og serviceformål.

II, V. S√¶rligt st√łjgenererende rekreative faciliteter (boldbaner, hoppepuder o. lign.) kan kun etableres i disse delomr√•der.

III. Byggeri til campinghytter.

IV, V. Byggeri til shelters og mulighed for etablering af pladser til campingvogne, telte o. lign.

s

Planomr√•dets inddeling i delomr√•der kan ses p√• illustrationen til h√łjre. Inddelingen i delomr√•der er med til at sikre et hensyn til omgivelserne. F.eks. sikrer lokalplanen, at s√¶rligt st√łjgenererende rekreative faciliteter, som boldbaner og hoppepuder, etableres i den centrale og nord√łstlige del af campingpladsen, i respektfuld afstand til n√¶rtliggende boligomr√•der.

s

Generelt muligg√łr lokalplanen den allerede eksisterende anvendelse i omr√•det. Der gives dog mulighed for flere campingenheder i omr√•det. Lokalplanforslaget fasts√¶tter hertil bestemmelser, s√• der sikres hensyn til omgivelserne. Bestemmelserne er beskrevet n√¶rmere i de f√łlgende afsnit.lp_anvendelse

Delområderne i lokalplanområdet.


Byggeri og pladser til campingvogne, telte o. lign.

Lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelse for hvert af de 5 delområder.

s

I. 1500 m2

II. 1100 m2

III. 600 m2

IV. 200 m2

V. 100 m2

s

Som det fremg√•r muligg√łr lokalplanen hovedsageligt byggeri i delomr√•de I og II, og i mindre grad delomr√•de III. Lokalplanen giver kun beskedne muligheder for byggeri inden for delomr√•de IV og V. Dette er for at underst√łtte den eksisterende anvendelse i omr√•det, og for at sikre et hensyn til det tilst√łdende boligomr√•de mod syd.

S

Delomr√•de I fungerer som indgang til campingpladsen fra Sofiesminde all√©. Her er placeret reception, butik til betjening af campisterne, sv√łmmebassin, bygning anvendt til wellness og en bolig til lejrchefen. Lokalplanen videref√łrer den eksisterende anvendelse i delomr√•de I.

s

Delomr√•de II og III rummer samtlige af campingpladsens campinghytter, og i delomr√•de II er etableret en st√łrre servicebygning med bad- og toiletfaciliteter. Lokalplanen giver mulighed for, at der aktuelt kan udvides med to campinghytter i delomr√•de II eller III.

s

Delområde IV og V benyttes til campingvogne, telte o. lign. samt 2 shelters. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der aktuelt kan udvides med 2 shelters eller 20 pladser til campingvogne, telte o. lign. i delområde IV eller V.

s

Lokalplanen fasts√¶tter en maksimal bygningsh√łjde p√• 5 m, s√•ledes at der sikres godt udsyn over landskabet omkring campingpladsen.Beplantning

 

Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser for beplantningen i området.

s

De eksisterende beplantningsb√¶lter, der omslutter campingpladsen, inddeles i fire typer med tilh√łrende bestemmelser.

s

Indelingen fremg√•r af lokalplanen anvendelsesplan, der kan ses til h√łjre.

s

Beplantningsb√¶ltet A - A l√łber langs campingpladsens vestlige gr√¶nse mod Sofiesminde all√©, og stopper ved starten af delomr√•de I. For at sikre en visuel afsk√¶rmning mellem vejen og campingpladsen, skal beplantningsb√¶ltet etableres med en bredde p√• mindst 10 m, og i udvokset stand have en h√łjde p√• mindst 5 m.

s

Beplantningsb√¶ltet B - B l√łber langs campingpladsens indgangsparti mod Sofiesminde all√©. Lokalplanen giver mulighed for, at denne str√¶kning etableres som alm. h√¶k, s√• indgangen til campingpladsen er tydelig fra vejen.

s

Beplantningsb√¶ltet C - C l√łber langs campingpladsens nordlige og √łstlige gr√¶nse mod Wegenersminde. For at sikre, at der skabes et harmonisk og uforstyrret udsyn over Wegenersminde, skal beplantningsb√¶ltet etableres i mindst 10 m bredde, og i udvokset stand have en h√łjde p√• mindst 2 m.

s

Beplantningsb√¶ltet D - D l√łber langs campingpladsens sydlige gr√¶nse i skellet mellem campingpladsen og et boligomr√•de. For at sikre en visuel afsk√¶rmning mellem omr√•derne, skal beplantningsb√¶ltet p√• campingpladsens grund v√¶re mindst 3 m bredt, og i udvokset stand have en h√łjde p√• mindst 3 m.

s

Gennem dispensation fra tidligere lokalplan nr. 77, er der givet tilladelse til f√¶ldning af en mindre lund i omr√•det. Det f√¶ldede omr√•de var jf. tidligere g√¶ldende lokalplan nr. 77 udlagt som friareal. N√¶rv√¶rende lokalplan √¶ndrer anvendelse for friarealet, s√•ledes at der kan opstilles campingvogne telte o. lign. p√• omr√•det. Lokalplanen sikrer, at der etableres en tr√¶r√¶kke og en h√¶k f√łr omr√•det kan tages i brug.

s

H√¶kken skal placeres syd for den store servicebygning i delomr√•de II. For at sikre en visuel afsk√¶rmning af servicebygningen, skal h√¶kken i udvokset stand v√¶re mindst 3 m h√łj.

s

Tr√¶r√¶kken skal best√• af tr√¶arter, der i udvokset stand har en gennemsnits maks. h√łjde p√• 3-8 m, og en tr√¶krone der kan opn√• en horisontal diameter p√• min. 6 m. Tr√¶erne skal placeres med en individuel afstand p√• maks. 5 m.


trærække
Illustration af funktionsprincip for trærækken

Tr√¶r√¶kken skal erstatte det visuelle brud, som den f√¶ldede lund tidligere gav, og skabe en gr√łn 'korridor' der kan fungere som rekreativt omr√•de for campisterne. Tr√¶arter med en lav stamme og en sk√¶rmformet tr√¶krone vil v√¶re velegnede til form√•let. Blandt disse kan n√¶vnes Japansk kirseb√¶r (Prunus serrulata), Almindelig B√¶rmispel (Amelanchier lamarckii), Kirseb√¶r-Kornel (Cornus mas), Japansk paradis√¶ble (Malus floribunda) og Skovabild (Malus sylvestris).

anvendelsesplan

Beplantningsbælter, trærække og hæk illustreret på kortbilag 5 - Anvendelsesplan


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk