Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Baggrund og formål
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 03.45 campingplads, Sofiesminde allé, Holbæk Formål og indhold Baggrund og formål

Baggrund

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre flere pladser til camperende i planområdet. Planområdet kan ikke umiddelbart udvides, da det er begrænset af det fredede kulturlandskab Wegenersminde mod nord og øst, og hhv. boligområde og vej mod syd og vest. Gennem dispensation fra tidligere lokalplan nr. 77, er der givet tilladelse til fældning af en mindre lund i den sydlige del af planområdet. Dette har frigivet et område, som ønskes omdannet til pladser til campingvogne, telte o. lign.Formål

Lokalplanens formål er, at udlægge området til campingplads med tilhørerende rekreative faciliteter, f.eks. spabad, fitnessrum, boldbane o. lign. Lokalplanen skal herudover sikre hensyn til de landskabelige forhold, herunder kystudsyn samt det fredede kulturlandskab Wegenersminde.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk