Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

forside1

03.45 campingplads, Sofiesminde allé, Holbæk

Lokalplan nr. 3.45 er en revision af tidligere lokalplan nr. 77 for et område udlagt til campingplads.

Lokalplanen er en revision af tidligere gældende lokalplan nr. 77. Den væsentligste ændring er, at den reviderede lokalplan giver mulighed for en udvidelse med 20 pladser til campingvogne, telte o. lign. samt campinghytter og shelters. Der gives mulighed for, at denne udvidelse kan realiseres ved etablering af nye pladser i den sydlige del af området. Den reviderede lokalplan stiller krav om etablering af en afskærmende trærække og en hæk ifm. udnyttelse af muligheden for yderligere pladser i området.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf: 72 36 36 36

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att: Christian Kromann Nielsen

Plan og Strategisk forsyning.

Se klagevejledning her

Planens status

Holbæk Kommune har endeligt vedtaget lokalplan nr. 3.45 den 19. august 2015


Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.

formål

redegørelse

bestemmelser

bilag

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk