Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde I

Du er her: Home 03.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Bestemmelser Delområde I

Delområde I

 


PlanID 2942657 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2925971 
Delområdenummer Delområde I 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Der kan opføres institution med tilhørennde aktivitetscenter.

 
Udstykninger

# Delområde I må ikke udstykkes yderligere.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsen kan maksimalt opføres i 2 etager.

# Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må være højere end 8,5 meter over terræn.

# Ny bebyggelse skal være bygget sammen med den eksisterende bebyggelse. Dette gælder dog ikke mindre bebyggelser, herunder udhuse, havehuse, pergolaer og lign. Eksisterende bebyggelse er vist på kortbilag 5 og 6.

# Ny bebyggelse skal placeres indenfor det på kortbilag 5 viste byggefelt. Afstand fra en bygnings ydervæg til skel skal være mindst 2,5 meter.

 

 

 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk