Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Lokalplanen skal give mulighed for at udvide Abildgården med nye tidssvarende boliger til handicappede samt tilhørende servicefaciliteter, fællesfaciliteter og aktivitetscenter. Boligerne opføres som erstatning for de eksisterende boliger på Abildgården. Lokalplanen giver også mulighed for at opføre fire familieboliger på området.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

tlf. 72 36 36 36

Mail:

vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.

Planens status

Lokalplanen er offentliggjort af Holbæk Kommune d. 8. december 2014.

 

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her:

pdf lokalplan_344.pdf (3.6 MB)

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse

  • veje, stier og parkering

  • bebyggelsens placering og udformning

Bilag

Her finder du følgende kortbilag:

  1. Luftfoto

  2. Bindingskort

  3. Illustrationsplan

  4. Område- og matrikelkort

  5. Anvendelsesplan


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk