Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Eksisterende servitutter
Anden planl√¶gning Energi og forsyning B√¶redygtighed Milj√ł Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemf√łrsel

Du er her: Home 03.40 For et boligomr√•de ved √ėsterled Redeg√łrelse Servitutter

Servitutter

Forud for udarbejdelsen af dette lokalplanforslag er der udarbejdet en servitutredeg√łrelse for de p√• matr.nr. 20b, 20c, 20o, 20p, 20r, 20y, 20z, 20√¶, 20ad, 20ag og 20ah, Holb√¶k Markjorder, lyste servitutter.

 

En række tilstandsservitutter er vurderet uforenelige med denne lokalplan og aflyses med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, jf. planlovens § 15.

 

I f√łlge servitutredeg√łrelsen er der desuden en r√¶kke r√•dighedsservitutter, som er af betydning for den p√•t√¶nkte anvendelse af omr√•det. Ejer og bygherre er forpligtigede til selv, at danne sig et overblik over de tinglyste servitutter og aflyse i n√łdvendigt omfang.

 

Det er desuden ikke alle r√łr, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor b√łr relevante forsyningsselskaber h√łres, inden jordarbejder p√•begyndes. Det kan for¬†
eksempel dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger.


F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. nr. 20b, Holb√¶k Markjorder.


Dokument lyst den 23.12.1912. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

                                     

Dokument lyst den 23.12.1912. Dok. om vej mv.                                                                               

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 08.02.1963. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.

Brandmur mellem matr.nr. 20b, 20c og 20r.

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.


F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. nr. 20c, Holb√¶k Markjorder.

 

Dokument lyst den 13.01.1913. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 13.01.1913. Dok. om vej mv.   

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.


Dokument lyst den 08.02.1963. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.

Brandmur mellem matr.nr. 20b, 20c og 20r.

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. nr. 20o, Holb√¶k Markjorder.

 

Dokument lyst den 01.05.1946. Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.


Dokument lyst den 18.04.1956. Dok. om færdselsret mv, samt at ejerne ikke kan vinde hævd på det nævnte areal mv.

F√¶rdselsret er uforenelig med¬†ny lokalplan. Servitutten b√łr aflyses.¬†

Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 20p, Holbæk Markjorder.                                                 

 

Dokument lyst den 18.04.1967. Dok. om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Transformerstation¬†i syd√łstligt hj√łrne¬†af matr.nr. 20o.¬†

Servitutten skal respekteres.

Påtaleberettigede er Holbæk Byråd og Holbæk kommunale værker.

 

Dokument lyst den 24.11.1972. Dok. om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Elledning i √łstenden af¬†matr.nr. 20o.

Servitutten skal respekteres. 

Påtaleberettigede er Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. nr. 20p, Holb√¶k Markjorder.


Dokument lyst den 04.11.1947. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 04.11.1947. Dok. om vej mv.

Pligt til at afgive¬†areal til vej i¬†ejendommens √łstlige¬†ende til Holb√¶k¬†Kommune efter p√•krav.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 18.04.1956. Dok. om færdselsret mv, samt at ejerne ikke kan vinde hævd på det nævnte areal mv.

F√¶rdselsret er uforenelig med¬†ny lokalplan. Servitutten b√łr aflyses.¬† ¬†

Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 20p, Holbæk Markjorder. 

 

Dokument lyst den 20.02.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.

Brandmur mellem matr.nr. 20p og 20r.

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 04.08.1964. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.  

Brandmur mellem matr.nr. 20p og 20æ.

Skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 18.04.1967. Dok. om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Transformerstation i syd√łstligt hj√łrne¬†af matr.nr. 20o.¬†

Servitutten skal respekteres.

Påtaleberettigede er Holbæk Byråd og Holbæk kommunale værker.


Dokument lyst den 27.04.1968. Dok. om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Afl√łbsledninger¬†beliggende p√• matr.nr.¬†20p, 20r og 20ag.¬†Ukendt placering.

Servitutten skal respekteres.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme og - forsåvidt angår bestemmelsen om bebyggelsen over ledningerne - Holbæk Byråd.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. nr. 20r, Holb√¶k Markjorder.


Dokument lyst den 14.06.1955. Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 25.01.1962. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 20.02.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv. 

Brandmur mellem matr.nr. 20p og 20r.

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 13.11.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.

Brandmur mellem matr.nr. 20r og 20æ.

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 08.02.1963. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.

Brandmur mellemmatr.nr. 20b, 20c og20r.

Servitutten skal respekteres.Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 29.07.1963. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 27.04.1968. Dok. om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Afl√łbsledninger beliggende p√• matr.nr. 20p, 20r og 20ag.¬†Ukendt placering.

Servitutten skal respekteres.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme og - forsåvidt angår bestemmelsen om bebyggelsen over ledningerne - Holbæk Byråd.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. nr. 20y, Holb√¶k Markjorder.


Dokument lyst den 24.08.1942. Dok. om byggelinier mv.  

Vedr√łrer ikke¬†ejendommen. Servitutten b√łr aflyses.

 

Dokument lyst den 12.03.1959. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 02.06.1959. Dok. om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Afl√łbsledning¬†mellem 20y og 20z frem til 20√¶.

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges og området kloakrenoveres.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 09.06.1981. Dok. om færdselsret mv.

F√¶rdselsret er uforenelig med ny lokalplan. Servitutten b√łr aflyses.

Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 20z, Holbæk Markjorder.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. nr. 20z, Holb√¶k Markjorder.


Dokument lyst den 24.08.1942. Dok. om byggelinier mv.

Vedr√łrer ikke¬†ejendommen. Servitutten b√łr aflyses.

 

Dokument lyst den 23.04.1959. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 02.06.1959. Dok. om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Afl√łbsledningmellem 20y og 20z¬†frem til 20√¶.

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges og området kloakrenoveres.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 25.08.1961. Dok. om pligt til at tåle ulemper fra de omliggende erhvervsvirksomheder.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 09.06.1981. Dok. om færdselsret mv.

F√¶rdselsret er uforenelig med ny lokalplan. Servitutten b√łr aflyses.

Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 20z, Holbæk Markjorder.


F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. nr. 20√¶, Holb√¶k Markjorder.

 

Dokument lyst den 23.04.1959. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Indeholder bestemmelser om salg. 

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 02.06.1959. Dok. om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Afl√łbsledning¬†mellem 20y og 20z frem til 20√¶.¬†

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges og området kloakrenoveres.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 13.11.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.

Brandmur mellem matr.nr. 20r og 20æ. 

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 17.03.1964. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Indeholder bestemmelser om salg.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 04.08.1964. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.

Brandmur mellem matr.nr. 20p og 20æ.

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 09.06.1981. Dok. om færdselsret mv.

F√¶rdselsret er uforenelig med ny lokalplan. Servitutten b√łr aflyses.

Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 20z, Holbæk Markjorder.

 

F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. nr. 20ad og 20ah, Holb√¶k Markjorder.

(samme blad i tingbogen, selvom de er adskilt ved udstykning, approberet 08.08.2011)

 

Dokument lyst den 28.02.1963. Dok. om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

2 afl√łbsledninger langs sydskel af¬†matr.nr. 20ad.

Servitutten skal respekteres. 

Påtaleberettigede er Holbæk Byråd.

 

Dokument lyst den 21.11.1963. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. 

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 08.02.1984. Dok. om forbud mod mejeridrift mm. 

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.


F√łlgende servitutter er lyst p√• matr. nr. 20ag, Holb√¶k Markjorder.


Dokument lyst den 14.06.1955. Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 25.01.1962. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 20.02.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv. 

Brandmur mellem matr.nr. 20p og 20r. 

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 13.11.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.

Brandmur mellemmatr.nr. 20r og 20æ.

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 08.02.1963. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.

Brandmur mellem matr.nr. 20b, 20c og 20r.

Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

 

Dokument lyst den 29.07.1963. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.

Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

 

Dokument lyst den 27.04.1968. Dok. om forsynings-/afl√łbsledninger mv.

Afl√łbsledninger¬†beliggende p√• matr.nr. 20p, 20r og 20ag.¬†Ukendt placering.

Servitutten skal respekteres. 

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme og - forsåvidt angår bestemmelsen om bebyggelsen over ledningerne - Holbæk Byråd.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk