Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens gennemførelse
Anden planlægning Energi og forsyning Bæredygtighed Miljø Servitutter Tilladelser og dispensationer Lokalplanens gennemførsel

Du er her: Home 03.40 For et boligområde ved Østerled Redegørelse Lokalplanens gennemførsel

Lokalplanens gennemførelse

For at sikre sammenhæng i lokalplanområdet og af hensyn til naboområder skal der i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse foreligge en bebyggelsesplan der redegør for:

  • Placering af al bebyggelse med udendørs opholdsareal.
  • Placering af mindre bygninger så som garager, carporte, redskabskure og affaldsstationer.
  • Bygningsprofiler, facader og materialer
  • Terrænregulering, indretning/beplantning af friarealer og lokal håndtering af regnvand.
  • Områdets interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier og naboområder.

 

Lokalplanområdet er privatejet og en realisering af lokalplanen vil således ske efter bygherres projektering og igangsætning.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk