Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde III

Du er her: Home 03.40 For et boligområde ved Østerled Bestemmelser Delområde III

Delområde III

 


PlanID 1471501 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1469778 
Delområdenummer Delområde III 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområde III udlægges til boligbyggeri i form af tæt-lav i maksimalt 2 etager + tagterrasse. Matr. nr. 20b og 20c fastholdes til åben-lav bolig i maksimalt 2 etager.

# Inden for delområde III kan der opføres maks. 18 boliger.

 
Udstykninger

# I delområde III skal hver ejendom kunne udstykkes med en grundstørrelse på minimum 300 m2 og maksimum 400 m2.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocent på maksimalt 40 for den enkelte ejendom.

# Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn.

# Boligbebyggelsens bygningsdybde må ikke overstige 10 m.

 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk