Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde III

Du er her: Home 03.40 For et boligområde ved Østerled Bestemmelser Delområde III

Delområde IIILOKPLAN_ID 1469778 
Delområdenummer Delområde III 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse

# Delområde III udlægges til boligbyggeri i form af tæt-lav i maksimalt 2 etager + tagterrasse. Matr. nr. 20b og 20c fastholdes til åben-lav bolig i maksimalt 2 etager.

# Inden for delområde III kan der opføres maks. 18 boliger.

 
Udstykninger

# I delområde III skal hver ejendom kunne udstykkes med en grundstørrelse på minimum 300 m2 og maksimum 400 m2.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocent på maksimalt 40 for den enkelte ejendom.

# Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn.

# Boligbebyggelsens bygningsdybde må ikke overstige 10 m.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk