Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde II

Du er her: Home 03.40 For et boligområde ved Østerled Bestemmelser Delområde II

Delområde II

 


PlanID 1471503 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1469778 
Delområdenummer Delområde II 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Maksimalt antal etager
Maksimal bygningshøjde 8,5 
Maksimalt tilladte miljøklasse
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområde II udlægges til etageboligbyggeri i maksimalt 2 etager + tagterrasse. Matr. nr. 20ah fastholdes til åben-lav bolig i maksimalt 2 etager.

# Inden for delområde II kan der opføres maks. 56 boligenheder.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocent på maksimalt 40 for den enkelte ejendom.

# Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn.

# Boligbebyggelsens bygningsdybde må ikke overstige 10 m.

 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk