Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde II

Du er her: Home 03.40 For et boligområde ved Østerled Bestemmelser Delområde II

Delområde IILOKPLAN_ID 1469778 
Delområdenummer Delområde II 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Maksimalt antal etager
Maksimal bygningshøjde 8,5 
Maksimalt tilladte miljøklasse
Områdets anvendelse

# Delområde II udlægges til etageboligbyggeri i maksimalt 2 etager + tagterrasse. Matr. nr. 20ah fastholdes til åben-lav bolig i maksimalt 2 etager.

# Inden for delområde II kan der opføres maks. 56 boligenheder.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocent på maksimalt 40 for den enkelte ejendom.

# Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn.

# Boligbebyggelsens bygningsdybde må ikke overstige 10 m.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk