Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde I

Du er her: Home 03.40 For et boligområde ved Østerled Bestemmelser Delområde I

Delområde I

 


PlanID 1471502 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1469778 
Delområdenummer Delområde I 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Boligområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Maksimalt antal etager
Maksimal bygningshøjde 12 
Maksimalt tilladte miljøklasse
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Områdets anvendelse

# Delområde I udlægges til etageboligbyggeri i maksimalt 3 etager + tagterrasse. 

# Inden for delområde I kan der opføres maks. 144 boligenheder.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocent på maksimalt 70 for den enkelte ejendom.

# Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 12 m over terræn.

# Boligbebyggelsens bygningsdybde må ikke overstige 10 m.

 
Anvendelse specifik Etagebolig 

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk