Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområde I

Du er her: Home 03.40 For et boligområde ved Østerled Bestemmelser Delområde I

Delområde ILOKPLAN_ID 1469778 
Delområdenummer Delområde I 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Maksimalt antal etager
Maksimal bygningshøjde 12 
Maksimalt tilladte miljøklasse
Områdets anvendelse

# Delområde I udlægges til etageboligbyggeri i maksimalt 3 etager + tagterrasse. 

# Inden for delområde I kan der opføres maks. 144 boligenheder.

 
Bebyggelsens omfang og placering

# Bebyggelsesprocent på maksimalt 70 for den enkelte ejendom.

# Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 12 m over terræn.

# Boligbebyggelsens bygningsdybde må ikke overstige 10 m.

 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk