Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

3.40 For et boligområde ved Østerled

Lokalplanen omfatter en del af det tidligere erhvervsområde ved Østerled i den østlige del af Holbæk. Lokalplanens formål er at give mulighed for en omdannelse til boligområde.

 

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

Planens status

Lokalplan 3.40 For et boligområde ved Østerled er vedtaget af Holbæk Byråd den 20. februar 2013.

 

Den vedtagne lokalplan er offentliggjort den 25. februar 2013.

 

Download en pdf af lokalplan 3.40 her

 

Download en pdf af kommuneplantillæg 39 her

Formål og indhold

I dette afsnit redegøres for baggrunden for lokalplanens udarbejdelse samt lokalplanens formål.

 

Lokalplanområdet og lokalplanens indhold er kort beskrevet for at lette forståelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er processen omkring borgerinddragelse beskrevet.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • sikring af fælles friarealer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv. Her finder du også miljøvurderingen ved lokalplanforslag.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk