Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Lokalplanens indhold
Baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Borgerinddragelse

Du er her: Home 01.47 Kirkekarréen Formål og indhold Lokalplanens indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastholder omr√•dets anvendelse til centerform√•l, herunder den eksisterende dagligvarebutik med tilh√łrende parkeringsareal. Anvendelsesmulighederne udvides s√•ledes, at b√•de serviceerhverv (s√•som butikker, restauranter og lign.) og¬†publikumsorienterede¬†liberale erhverv (s√•som pengeinstitutter, advokat- og ejendomsm√¶glervirksomhed, fris√łrer og lign.) kan lokaliseres i stueetagen mod Smedelundsgade. Dette sker for at √łge alsidigheden i sammens√¶tningen af butikstyper og dermed fremtidssikre aktiv brug af lokalerne. Dette vil igen bidrage til bylivet i Smedelundsgade.¬†

 

Lokalplanen fasts√¶tter bevaringsbestemmelser som, i videst muligt omfang, sikrer de v√¶rdifulde kulturmilj√łer og de bevaringsv√¶rdige bygninger inden for omr√•det. Udvendige √¶ndringer i form af om- og tilbygninger fx facade√¶ndringer, udskiftning af tage, vinduer og d√łre, skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelige arkitektur og materialevalg.¬†

 

I overensstemmelse med kommuneplanen giver lokalplanen mulighed for en begr√¶nset udbygning i omr√•det. Desuden er der mulighed for nybyggeri ved Jernbanevej, s√•fremt der sker nedl√¶ggelse af minimum halvdelen af etagearealet af dagligvarebutikken. Byggemuligheder, anvendelse m.v. fastl√¶gges detaljeret af hensyn til nybyggeriets indpasning i den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse skal, som hovedregel, s√łges tilpasset facadelinjer, husdybder, etageantal, gesimsh√łjder, tagform og materialevalg ved den omgivende bebyggelse. Ny bebyggelse kan dog opf√łres i et tidstypisk udtryk, hvis dette efter en n√¶rmere konkret vurdering sk√łnnes at kunne bidrage positivt til det samlede bymilj√ł.

 

Anvendelsesplan

 

Bevaringsforhold


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk