Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

01.47 Kirkekarréen

Formålet med lokalplanforslaget er dels, at tilvejebringe det fornødne plangrundlag for etablering af publikumsorienterede serviceerhverv og liberale erhverv i stueetagerne mod Smedelundsgade og dels at sikre områdets kulturmiljø og bevaringsværdige bygninger. 

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk 

 

Se klagevejledning her.

Planens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 14. januar 2015.

 

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 19. januar 2015.

 

 

Download en printvenlig version af Lokalplanforslag 1.47 her

 

Download en printvenlig version af Kommuneplantillæg nr. 9 her

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk